ประวัติส่วนตัว

posted on 27 Jan 2015 16:59 by yayainfinity
Embarassedสวัดดีค่ะ  อาจารย์ สุดาพัน   Wink   
 
Cool ดิฉันชื่อ นางสาว กูมารียา สกุล กูเล๊าะ รหัส นักศึกษา 57101306006
 
เรียนอยู่ที่ สถาบันการพลยะลา  คณะ ศึกษาศาสตร์ เอก สุขศึกษา  ชั้นปี 1  ห้อง 1
 
อายุ 19 ปี
 
ที่อยู่อาศัย บ. 169 ม.6 ต.บาเระเหนือ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 96170  
 
นิสัย ตลกๆ เฮฮาๆ กะลอนๆ น่ารักๆบ่าง  ใจร้อน  รักไครรักจริง แบบว่ารักเดียวใจเดียว เรียบรอย รักครอบครั้ว Wink 
 
คติ ถ่อได้แต่อย่าถอย, บทเรียน มีไว้เพื่อเตือนสติ  
 

Comment

Comment:

Tweet